Premiär för Roger och mig, men någon har varit där dagen före. Ca 10 cm is. Ingen fisk igång denna dag, men det kommer fler tillfällen.
Kent